Equip Professional

Equip Professional

Direcció General

Dr. Jaime Casalots Serramià

Quadre Facultatiu

Dr. Jaume Casalots Casado

Dr. Alejandro Casalots Casado

Dr. Jordi Casalots Casado

Dr. Juan Carlos Lorenzo Roldan

Dra. Elisa Rubio Goday

Citopatologia

Maria del Henar Merino Sanchez

Secretàries

Mª Carmen Blanch Donaire

Marta Font Clemente

Tècnics de laboratori

Alejandra Bertran Martin

Transport i missatgeria

Roberto Herrero Albillo