Immunohistoquímica i Biologia Molecular

Immunohistoquímica i Biologia Molecular

 

cercle1

Cada vegada són més les patologies que requereixen immunohistoquímica i biología molecualar per al seu diagnòstic i classificació, especialment en patologia oncològica.

El nostre personal tècnic i mèdic està especialment preparat per a la correcta utilització i interpretació de les tècniques de IHQ i biología molecular, que s’han consolidat com a tecnologia essencial en el diagnòstic histopatològic de rutina.